Benodigde formulieren:

Aanmeldformulier Bewindvoering.pdf

Verzoekschrift rechtbank.pdf

- (indien van toepassing)Akkoordverklaring (1).pdf*

*Uitleg bij akkoordverklaring familieleden:
De rechtbank vindt het wenselijk dat u aan belanghebbenden bij uw verzoek, (de gezins- of familieleden van betrokkene die u eerder op het aanmeldingsformulier moet vermelden) zoveel mogelijk tevoren al vraagt om een akkoordverklaring te tekenen. Als er geen contact is met familie en/of dit niet gewenst is dan dient dit duidelijk aangegeven te worden op het aanmeldingsformulier of in een begeleidend schrijven.


Meer informatie:

Privacyverklaring MoSa Bewindvoering 2019.pdf

MoSa Klachtenreglement december 2016 juiste.pdf