Hoe werken wij?


Intakegesprek


Een intakegesprek zal altijd bij de cliënt thuis plaatsvinden. Tijdens dit intakegesprek staat kennismaking centraal en zal er gesproken worden over de huidige situatie. Een aantal zaken zullen aanbod komen, zoals de vraag waarom men onder bewind wil, of er problematische schulden zijn en wat de gezinssituatie is. Zo krijg ik een goed beeld van de persoon/personen die onder bewind komt/komen te staan.


Tijdens het intakegesprek worden samen de formulieren voor de aanvraag ingevuld.

De volgende formulieren en verslagen zijn nodig voor de aanvraag van bewindvoering bij de rechtbank.

- Verzoekschrift tot beschermingsbewind (te vinden op deze website).

- Akkoordverklaring door familieleden indien noodzakelijk/mogelijk (te vinden op deze website).

- Kopie van geldig legitimatiebewijs, voor- en achterkant.

- Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

- Eventueel/indien van toepassing: Medische verklaring (diagnostisch onderzoek, persoonlijk plan van een/de instelling of diagnostisch onderzoek)

- Eventueel/indien van toepassing: Verslag van huidige hulpverlening waarin staat waarom bewindvoering nodig is.


Tevens worden de kosten van het bewind besproken. De cliënt krijgt tijdens dit gesprek een lijst overhandigd met de contactgegevens (met oa de bereikbaarheid) en de klachtenregeling.

De rechtbank

Na het intakegesprek zal ik er voor zorgen dat de aanvraag compleet gemaakt wordt en dat deze naar de rechtbank wordt verstuurd. De rechtbank organiseert een zitting waarbij alle belanghebbenden worden uitgenodigd. De rechter bepaaldt of het beschermingsbewind noodzakelijk is en stelt het bewind in. De rechter is de enige die het bewind weer kan opheffen. Het beschermingsbewind wordt ingesteld voor onbepaalde tijd. Ik bekijk jaarlijks, door middel van een jaargesprek met de cliënt, of het bewind nog noodzakelijk is. Op het moment dat ik de beschikking van de rechtbank heb ontvangen, kan ik beginnen met het uitvoeren van het bewind.