Tarieven

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen worden jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven komen voort uit de aanbevelingen meerderjarigenbewind (bron: www.rechtspraak.nl)


Voor 2022 zijn de volgende tarieven (incl. BTW) vastgesteld:

- Eenmalige intake € 709,06

- Maandbedrag € 125,54

- Maandbedrag indien problematische schulden € 162,44

- Eindafrekening € 266,20

- Ontruiming/verhuizing/verkoop € 442,86

- Beheren PGB €664,29

Echtparen en samenwonenden hoeven geen dubbele kosten te betalen; zij betalen een opslag van 20%.


Bijzondere Bijstand

In sommige gevallen neemt dat de gemeente de vergoeding voor bewindvoering op zich via bijzondere bijstand. Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, dan zal ik samen met u bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen.