Wat doen wij?

Het doel van MoSa Bewindvoering is het bieden van hulp aan mensen die op een bepaald moment in hun leven, om wat voor reden dan ook, op financieel gebied niet zelfredzaam zijn.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het verrichten van de volgende activiteiten ten behoeve van de onder beschermingsbewind gestelde:

 • het maken van een begroting/budgetplaatje,
 • het bewaken van de inkomsten en uitgaven,
 • tijdig betalen van de vaste lasten,
 • overmaken van wekelijks leefgeld naar de leefgeldrekening,
 • aanvragen van subsidies, toeslagen en kwijtschelding van lokale belastingen,
 • afsluiten van verzekeringen (indien nodig),
 • contact onderhouden met diverse (financiële) instanties,
 • afhandelen en doorsturen van post betreffende de geldzaken,
 • de jaarlijkse belastingaangifte doen,
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording aan de rechtbank en
 • inventariseren van eventuele (beheersbare) schulden en creëren van financiële ruimte om deze schulden af te lossen.