Formulieren en

informatie

Benodigde formulieren:

- Aanmeldformulier MoSa Bewindvoering

- Verzoekschrift rechtbank

- (indien van toepassing) Akkoordverklaring familieleden*

*Uitleg bij akkoordverklaring familieleden:
De rechtbank vindt het wenselijk dat u aan belanghebbenden bij uw verzoek, (de gezins- of familieleden van betrokkene die u eerder op het aanmeldingsformulier moet vermelden) zoveel mogelijk tevoren al vraagt om een akkoordverklaring te tekenen. Als er geen contact is met familie en/of dit niet gewenst is dan dient dit duidelijk aangegeven te worden op het aanmeldingsformulier of in een begeleidend schrijven.


Meer informatie:

- Aanbevelingen Meerderjarigenbewind LOCVK

- Staatscourant: Regeling beloning curatoren, bewindvoerders e mentoren

- Folder ‘Bewindvoering, curatele en mentorschap

- Klachtenregelement MoSa Bewindvoering

- Privacyverklaring MoSa Bewindvoering 2019